Zaslúžite si
tých najlepší­ch...

Kontakt

REQUIRO s.r.o. Topoľčianska 7
Bratislava
851 05

Tel.:
+421 905 639 410

E-mail: requiro@requiro.sk

Realizácia výberových konaní na kľúč­

Spoločnosť REQUIRO, s.r.o. realizuje komplexné výberové konanie podľa požiadavky klienta. Týmto odbremeňuje klienta od často zdĺhavého procesu výberu zamestnancov a eliminuje náklady, ktoré by mu vznikli pri štandardnom zadaní personálnej agentúre.

Spoločnosť REQUIRO, s.r.o. zabezpečujeme v rámci výberových konaní tieto aktivity:

  • inzercia
  • administrácia (poskytovanie informácií kandidátom, príjem a selekcia životopisov, pozývanie kandidátov, ich vyrozumenie)
  • zabezpečenie priestorov na realizáciu výberových konaní
  • realizácia výberových pohovorov psychológom s dlhoročnou praxou v oblasti výberov (pohovory prebiehajú individuálnou alebo skupinovou formou)
  • zhodnotenie odbornosti a osobnosti kandidátov
  • konzultačná činnosť

Pre bližšie informácie nás kontaktujte.